Apple werkt aan windenergie

Apple werkt aan windenergie

Apple heeft in 2011 een patent aangevraagd voor een unieke windturbine, die energie opslaat als hitte. Zo kan er ook elektriciteit geproduceerd worden als het windstil is.


Windenergie opwekken via het spoornet

Windenergie opwekken via het spoornet

De ramp met de kernreactoren in Japan maakt duidelijk dat milieuvriendelijke energieoplossingen de toekomst hebben.