Pawshake is een Airbnb voor huisdieren

Pawshake is een Airbnb voor huisdieren

Op de nieuwe website Pawshake.be kunnen huisdiereigenaars dierenvrienden boeken die hun diensten als oppas aanbieden. In meer dan 100 Belgische steden en gemeenten zou je intussen al zo'n 'petsitter' moeten kunnen vinden.